LapinoHandmade Etsy Shop

I’ve just opened a shop on Etsy ! Here’s the link

Now I need to learn a lot about how it is working. In the meantime, I have a special offer for the lucky first buyer:

Właśnie otworzyłam swój sklep na Etsy

Muszę się jeszcze wiele nauczyć o jego funkcjonowaniu. A tymczasem proponuję ofertę specjalną dla pierwszego szczęśliwego nabywcy – mały prezent jako dodatek do zakupu.

1

 

I have listed textile flies and spiders. It looks like they all love music…

Wystawiłam muchy i pająki. Wygląda na to, że wszystkie są bardzo umuzykalnione…

The Pianist

The Pianist

Another music lover…

Kolejny miłośnik muzyki….

The music listener

The music listener

Dancing in pairs…

Taniec w parach…

Let's dance!

Let’s dance!

 

and dancing in circles…

i taniec w kółeczku…

"We dance round in a ring and suppose, But the Secret sits in the middle and knows". Robert Frost

“We dance round in a ring and suppose, But the Secret sits in the middle and knows”. Robert Frost

 

Have a nice week!

Miłego weekendu!

 

Klaudia

Share Button

Leave a Reply